Blog

Consumerization of IT: vloek of zegen?

Lees verder

Het fenomeen ‘Consumerization of IT’ duikt in steeds meer branches op wanneer het gaat om medewerkers of eindgebruikers. Het duidt op het gebruik van technologie door eindgebruikers in de dagdagelijkse werkelijkheid. Door de toegenomen populariteit van technologie in het dagelijkse leven worden medewerkers steeds behendiger met software en hardware en diens toepassingen. Uiteraard heeft deze handigheid uitwerking op de manier waarop zij met technologie in de professionele sfeer omgaan. Maar is deze kennis en handigheid een vloek of een zegen? We zetten wat zaken voor je op een rijtje.

Veelal positieve effecten

Het effect van CoIT op de organisatie wordt in veel gevallen omschreven als positief, waar de behendigheid van eindgebruikers kan zorgen voor meer innovatie, versnelde werkprocessen en zelfs verhoogde efficiëntie. Meer kennis van technologie zorgt in veel gevallen ook voor snellere adoptie van nieuwe software, nieuwe werkprocessen en stelt medewerkers in staat zelf mee te denken over technologie binnen de organisatie als geheel. Als eindgebruikers is hun oordeel over gebruiksgemak en efficiëntie van technologie natuurlijk ontzettend belangrijk en meer kennis zorgt in dit geval vaak voor beter onderbouwde feedback op dit gebied en een duidelijkere wens en behoefte.

CoIT heeft ook effect op het type devices dat gebruikt en geprefereerd wordt. We zien een toename van het gebruik van smart devices en een terugloop in meer traditionele devices. Uit cijfers die Frankwatching in een artikel presenteerde bleek al dat het aantal smart devices in de periode tussen 2011 en 2013 fors gestegen is en dat is in de daaropvolgende jaren alleen maar toegenomen. Ook smart devices op de werkvloer zijn geen rariteit meer. Branches als de zorg adopteren deze devices al een tijd, aangezien ze mobiliteit en werkplekonafhankelijk werken een stuk makkelijker maken. Ook het gebruik van smartphones voor professionele doeleinden neemt toe. Het benaderen van je werk e-mail vanaf je telefoon of je contactenlijst in het CRM-systeem is geen bijzonderheid meer. Ook het Bring Your Own Device principe, dat medewerkers in staat stelt zelf een device aan te schaffen en voor werkdoeleinden te gebruiken, gaat hier sterk mee gepaard.

CoIT kan gezien worden in hetzelfde licht als dit Bring Your Own Device-principe; er gaan veel voordelen mee gepaard, vooral voor de medewerker, maar het neemt een hoop risico’s met zich mee waar goed op geanticipeerd en gecontroleerd dient te worden. Meer over Bring Your Own Device schreven we in dit blog.

De valkuilen van CoIT

Waar zien we de valkuilen van CoIT? Wijsheid en behendigheid kunnen er voor zorgen dat medewerkers eigen “slimme” oplossingen bedenken voor het inrichten van hun devices of het classificeren van data, wanneer dit niet centraal ingeregeld wordt. Regulaties op software en strikte securitymaatregelen zijn noodzaak wanneer medewerkers zelf meer vrijheid willen en krijgen op hun werkdevices en al helemaal wanneer deze ook buiten het beveiligde netwerk van het bedrijf gegevens kunnen benaderen. Zelfstandigheid gaat gepaard met een hoop nieuwe verantwoordelijkheden, waar sommige medewerkers niet op bedacht zijn. Deze valkuilen betekenen echter niet dat CoIT een bedreiging hoeft te zijn. Awareness en controle zijn key en zolang regulatie en informatie continu in beweging blijven binnen de organisatie, kunnen de meeste bedreigingen gereguleerd of zelfs vermeden worden.

Wat is nu wijsheid?

Kort gezegd kunnen we concluderen dat CoIT geen vloek hoeft te zijn, maar dat het de potentie een bedreiging te vormen zeker wel heeft. Gedegen risicomanagement, regulatie en awareness onder medewerkers zijn vereisten om ervoor te zorgen dat de gulden middenweg tussen scherpe regels en flexibiliteit gevonden kan worden. De mogelijkheid CoIT te gebruiken om innovatie te stimuleren onder medewerkers kan het zelfs veel voordelen voor bedrijven opleveren. Zaak dus om CoIT de aandacht binnen de organisatie te geven die het verdient!

Behoefte aan ondersteuning bij de omgang met CoIT of principes als BYOD of het risicomanagement hieromtrent? Wij komen graag met een van onze specialisten langs of verwelkomen je op een van onze prachtige locaties in het land. Neem contact met ons op en we benaderen je zo snel mogelijk voor een persoonlijke afspraak!

Neem contact met ons op
Contact

Deel jouw uitdaging!

Benieuwd naar ons advies voor jouw bedrijfsvraagstuk? Daag ons uit!

Daag ons uit