Betrouwbaarheid en Veiligheid

Certificeringen

Kwaliteit geborgd van begin tot eind.

Kwaliteit staat bij KEMBIT hoog in het vaandel. Dat wij een kwaliteitsleverancier zijn, kunnen we zelf natuurlijk verkondigen, maar om officieel aan te kunnen tonen dat onze oplossingen voldoen aan de hoogste normen van kwaliteit en veiligheid, hebben wij onze processen en diensten laten certificeren volgens internationaal erkende standaarden. Hiervoor hebben wij diverse audits ondergaan, uitgevoerd door DEKRA .

Meer informatie over DEKRA vind je hier: https://www.dekra-certification.nl/nl/over-dekra.

Zo hebben wij een algemeen kwaliteitssysteem dat aansluit op ISO 9001 (KEMBIT Services) en maken wij milieubewuste keuzes volgens ISO 14001 (KEMBIT Holding). Voor IT Service Management en Informatiebeveiliging voldoen wij aan de ISO/IEC 20000 (KEMBIT Services) en ISO/IEC 27001 (KEMBIT Services) standaarden en specifiek voor de zorgsector voldoen wij aan de NEN 7510 (KEMBIT Services) norm voor informatiebeveiliging.

Onze certificeringen verzekeren jou als klant dat wij de kwaliteit van onze dienstverlening serieus nemen en waarborgen dat we de beste, veiligste en meest verantwoorde oplossingen kunnen leveren. Wij hebben aan onze kant speciale processen en procedures ingericht voor het borgen van deze kwaliteit, die regelmatig worden geëvalueerd en geoptimaliseerd.

Heeft u vragen over onze certificeringen, neem dan contact op met ons via: qa@kembit.nl.

ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. KEMBIT vindt het belangrijk om het kwaliteitsniveau van haar organisatie en dienstverlening te borgen, zodat jij als klant, maar ook onze medewerkers en andere betrokkenen weten waar KEMBIT voor staat en wat je van ons mag verwachten. Een ISO 9001-certificering garandeert dat de inrichting van ons managementsysteem voldoet aan de norm. Deze proces- en systeemgeoriënteerde benadering is de solide basis die ons kwaliteitsniveau continue op peil houdt.

 

 

ISO 9001 bij KEMBIT Services staat voor:

 • Leveren van kwaliteit ten behoeve van de KEMBIT dienstverlening.
 • Continue verbetering van de kwaliteit van KEMBIT Services.- Verhoging klanttevredenheid.
 • Voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
 • Risicogericht denken als basis voor het managementsysteem.
 • Beheersen van extern geleverde processen, producten en diensten.

 

BEKIJK ONS CERTIFICAAT (PDF)

ISO 14001

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met betrekking tot milieu. KEMBIT toont met deze certificering aan dat we een milieubewuste organisatie zijn. Wij leveren een positieve bijdrage aan onze leefomgeving op diverse manieren en vertalen dit bewustzijn tevens door naar onze oplossingen en diensten.

 

 

 

ISO 14001 bij KEMBIT staat voor:

 • Verbetering van milieuprestaties en daarmee een bijdrage leveren aan de verbetering van het milieu.
 • Actief bijdragen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
 • Verlaging van kosten als brandstof, energie en afvalverwerking ten behoeve van onze bijdrage aan een beter milieu.

 

BEKIJK ONS CERTIFICAAT (PDF)

ISO/IEC 20000

De ISO/IEC 20000 norm heeft betrekking op IT Service Management en is geïnspireerd op ITIL. KEMBIT Services werkt volgens deze norm en garandeert hiermee dat wij op uniforme wijze omgaan met ondersteuning, onderhoud, incidenten, veranderingen en capaciteit die de platformen en systemen van onszelf en jou als klant betreffen. Al onze processen zijn formeel vastgelegd en wij bewaken de naleving, responstijden en voortgang nauwgezet. Afspraken die wij met jou als klant maken, documenteren we in een Service Level Agreement (SLA), zodat voor jou en voor ons altijd duidelijk is wat er van onze dienstverlening verwacht mag worden.

 

ISO/IEC 20000 bij KEMBIT Services staat voor:

 • Bijdragen aan effectieve Service Management processen.
 • Leveren van servicebeschikbaarheid en continuïteit.
 • Leveren van Service Level Rapportages.
 • Bijdragen aan relatiemanagement voor klanten en leveranciers.

 

BEKIJK ONS CERTIFICAAT (PDF)

ISO/IEC 27001

De ISO/IEC 27001 normering staat garant voor vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van data en applicaties. Voor veel organisaties is het van levensbelang dat data goed wordt beschermd en dat er veilig met gegevens omgegaan wordt. Doordat KEMBIT Services aan deze normering voldoet, kun jij als onze klant erop vertrouwen dat wij jouw bedrijfsgegevens, -data en overige informatiemiddelen naar ons beste kunnen beschermen.

 

 

 

 

ISO/IEC 27001 bij KEMBIT Services staat voor:

 • Effectieve beveiliging van gevoelige informatie voor jou als klant.
 • Voldoen aan de internationale norm voor informatiebeveiliging.
 • Zorgdragen voor een gedegen Information Security Management Systeem
 • Zorgdragen voor een risicoanalyse, risicobehandelplan, monitoring en verklaring van toepasselijkheid.

 

BEKIJK ONS CERTIFICAAT (PDF)
BEKIJK ONZE VERKLARING VAN TOEPASSELIJKHEID (PDF)

NEN 7510

De NEN 7510 norm is een specifieke norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland en is gebaseerd op ISO/IEC 27001. Deze norm behelst specifieke eisen voor onder andere privacybescherming, patiëntengegevens, gegevensuitwisseling en het elektronisch patiëntendossier. KEMBIT Services mag veel klanten in de zorgsector met haar dienstverlening bedienen. Daarom vinden wij het belangrijk zorginstellingen, die te maken hebben met strengen eisen en regels rondom veiligheid, formeel te kunnen garanderen dat informatie bij ons in goede handen is.

 

 

 

NEN7510 bij KEMBIT Services staat voor:

 • Effectief beveiligen van gevoelige gezondheidsinformatie voor jou als zorgklant.
 • Voldoen aan de nationale norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector.
 • Zorgdragen voor een risicoanalyse, risicobehandelplan, monitoring en verklaring van toepasselijkheid.

 

BEKIJK ONS CERTIFICAAT (PDF)
BEKIJK ONZE VERKLARING VAN TOEPASSELIJKHEID (PDF)

Werken bij KEMBIT

Zit er KEMBIT in jouw bloed?

Maak deel uit van de KEMBIT familie en help organisaties verder door middel van IT!

Bekijk alle vacatures