LEVANTOgroep

Eén versie van de waarheid

Casebeschrijving

“Leven van top tot teen” is het uitgangspunt van LEVANTOgroep. Actief deelnemen aan de samenleving is voor iedereen een belangrijke voorwaarde voor een zinvol en volwaardig leven. Helaas is dit niet altijd zo eenvoudig als het klinkt. Psychiatrische of psychosociale problemen kunnen het moeilijk maken om van het leven te kunnen genieten. LEVANTOgroep leert haar patiënten hoe ze weer kunnen leven van top tot teen. Hoe ze het vertrouwen in zichzelf terug kunnen vinden. En hoe ze vol zelfrespect deel kunnen uitmaken van de samenleving.

Ieder bedrijf heeft tegenwoordig te maken met grote collecties data uit verschillende bronsystemen. Dit geldt ook voor LEVANTOgroep: patiëntendata, personeelsdata, financiële data, en ga zo maar door. Om één versie van de waarheid aan te houden binnen het bedrijf, is het belangrijk om deze data te bundelen in een Business Intelligence architectuur.

Toen we elkaar leerden kennen…
Toen we LEVANTOgroep leerden kennen, was er behoefte aan een nieuwe Business Intelligence architectuur waarbij ze zelf meer controle hebben over hun eigen data. Het huidige systeem was niet flexibel genoeg en het kostte veel tijd en geld om wijzigingen door te voeren.

Contact

Deel jouw uitdaging!

Benieuwd naar ons advies voor jouw bedrijfsvraagstuk? Daag ons uit!

Daag ons uit

Onze oplossing
Bij de uitvoering kwam naar voren dat de waarheid van de oude BI omgeving niet altijd de echte waarheid was. Daardoor gebruikten veel gebruikers de bronsystemen en niet de oude BI omgeving. Onze aanpak leidde tot het boven water halen van de “waarheid” (o.a. door vastleggen van definities) en daardoor acceptatie van de BI omgeving als hulpmiddel voor LEVANTOgroep.

Om de verschillende bronsystemen en rapportages te kunnen bundelen, was het nodig om een datawarehouse op te zetten. Een manier om data op te slaan, te laden en te transformeren. Aangezien LEVANTOgroep al gebruik maakte van andere Microsoft programma’s was het een logische keuze om te kiezen voor een Azure server en PowerBI als rapportagetool. Via Office365 kunnen de rapportages uit PowerBI eenvoudig gedeeld worden met alle medewerkers van LEVANTOgroep.

Het voordeel van een Azure server is de vrijheid in het schalen van het systeem. Het laden en transformeren van data vindt vaak ‘s nachts plaats. Dit is het moment waarop een server meer capaciteit nodig heeft dan wanneer deze alleen geraadpleegd wordt. Het schalen van de capaciteit naar gebruik zorgt voor een belangrijke kostenbesparing.

Controle in eigen hand
Naast het opzetten van een nieuwe BI architectuur zijn de medewerkers van LEVANTOgroep getraind om deze architectuur en de bijbehorende rapportages zelf te beheren, zodat aanpassingen eenvoudig doorgevoerd kunnen worden. Deze flexibiliteit was belangrijk voor LEVANTOgroep, omdat ze op deze manier cruciale tijd kunnen besparen.

Door de nieuwe Business Intelligence architectuur werkt de data weer voor LEVANTOgroep. Kosten en tijd worden bespaard, én er is maar één versie van de waarheid.